Oplossing

Eenvoudig sturen  in een schijnbaar complexe situatie is een aantrekkelijk perspectief. Met onze aanpak en een relatief kortdurende gezamenlijke inspanning kunt u eenvoudig gaan sturen. 

Kernpunten van onze aanpak zijn:

  • Bespreken van de actuele wijze van resultaatbeoordeling, in het licht van de geformuleerde strategie
  • Het leren begrijpen waarom, hoe en voor wie wordt geregistreerd
  • Het kunnen beoordelen van resultaten in de context
  • Het visualiseren en interactief / dynamisch bruikbaar maken van benodigde informatie voor sturing en besluitvorming

Opbrengsten van onze aanpak zijn:

  • Eenvoudiger doorlopen van de PDCA cyclus: strategisch, tactisch, operationeel
  • Kwalitatief hoogwaardiger sturing
  • Sneller kunnen reageren op dynamiek
  • Vollediger benutting van beschikbare kennis
  • Continue leercurve

“Frequente, lichtvoetige en effectieve sturing, met gebruik van cruciale info, beoordeeld in de context”