Bekende thema’s

Strategievorming

  • Het beoordelen van de impact van geheel nieuwe technieken of onbeproefde wijze van aanpak
  • Het spelen met verschillende scenario’s op het gebied van product/dienst, markt en bijhorende marges
  • Het begrijpen van de interactie tussen stakeholders en beoordeling haalbaarheid van strategische keuzes

Verduurzaming en herbestemming

  • Ingreep scenario’s beoordelen op techniek, verduurzaming, kosten, belang van stakeholders
  • Het visualiseren van scenario’s, begrijpen van elkaars standpunten en bereiken van consensus

Rendementssturing in maatschappelijke organisaties

  • Zichtbaar maken van uitvoeringsdilemma’s, vanuit de veelheid aan beleid, operationele instructies, gewenste maatwerk aanpak en diversiteit aan stakeholders

Frequente, lichtvoetige en effectieve sturing, met gebruik van cruciale info, beoordeeld in de context”