Informatie in context

Naast de hoofdparameters die gebruikt worden voor signalering of beoordeling is altijd sprake van contextinformatie. Dit betreft specifieke aanvullende relevante informatie die meegenomen wordt alvorens bijsturing of besluitvorming goed mogelijk is. Het is van waarde om vooraf te weten welke specifieke contextinformatie wanneer nodig is, en hoe deze hanteerbaar te maken.

Welke contextinformatie is nodig?

  • Per hoofdparameter [variatie in de tijd, ¬†details, specifieke risico’s]
  • Per domein van besluitvorming [risico en impact vanuit omgeving, samenwerking]
  • Actuele correctiemogelijkheden

Hoe is contextinformatie hanteerbaar te maken?

  • Dashboard met hoofdscherm en menustructuur voor aanvullende informatie
  • Op een beeldscherm, met het oproepen van specifieke informatielagen
  • Spelsimulatie

Frequente, lichtvoetige en effectieve sturing, met gebruik van cruciale info, beoordeeld in de context”