Spelsimulatie

Het inzetten van een spelsimulatie, met gegevens uit de praktijk, kan leiden tot betere besluitvorming en een beter begrip voor elkaar.

De spelsimulatie wordt gespeeld met een bord of beeldscherm. U kunt opgaan in de simulatie. Daar zit een belangrijk deel van de leerervaring.

Spelsimulatie draagt bij aan:

  • Eigen oordeelsvaardigheid
  • Verbetering van samenwerken
  • Creativiteit en outside-the-box denken
  • Het inzien van belangen van anderen
  • Het begrijpen van de effecten van verschillende scenario’s

“Het omgaan met veel informatie vanuit verschillende disciplines is gebaat bij visualisaties -zoals dashboards of een spelvorm. Het lerend vermogen en begrip voor elkaars positie neemt toe en ondersteunt doordachte besluitvorming”