Probleem

De veelheid aan beschikbare informatie vanuit verschillende disciplines maakt effectieve ondersteuning bij collectieve besluitvorming moeilijk

Het aantal registraties is een uitdijend heelal vanwege:

  • Eerder opgetreden problemen waarvoor monitoring bedacht is
  • Uitbreidend toezicht en vraag om verantwoording
  • De scherpere beoordeling van de effecten van beleid
  • Ter monitoring van resultaatafspraken met ketenpartners

en steeds moeilijker te hanteren!

Goede bepaling van cruciale  informatie voor operationele, tactische of strategische sturing is lastig

Informatie die onvoldoende in de context bezien kan worden

Interpretatie van informatie of scenario’s is moeilijk

“We koppelen de strategische doelen aan de beschikbare sturingsdata. Dan bekijken we de vraag waarom, hoe en voor wie precies wordt geregistreerd”